Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

15.10.2013

footer

O meste/Kontakty/Mestský úrad

 

Mestský úrad

 

Upozornenie: Nezodpovedám za pravdivosť a aktuálnosť uvedených informácií. Informácie sú aktualizované ku dňu uvedenému vľavo pod Štatistikami podľa stránok mesta nove-mesto.sk!!!

 

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom

Adresa:
Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

 

Kontakt:
Tel.: +421 (0)32 7402 219
Fax: +421 (0)32 7402 111

E-mail: msu@nove-mesto.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Pondelok: 07:30 - 15:15

Utorok:     07:30 - 15:15
Streda:     08:15 - 16:45

Štvrtok:    07:30 - 15:15
Piatok:      07:30 - 14:45

 

obed:        12:15 - 13:00

Úrad.hodiny - matrika:

Pondelok: 07:30 - 15:15

Utorok:     07:30 - 15:15
Streda:     08:15 - 16:45

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok:      07:30 - 14:45

 

obed:        12:15 - 13:00

 

Ing. Jozef  Trstenský

Primátor

032 7402 220

primator@nove-mesto.sk

Ing. Viera Vienerová

Zástupkyňa primátora

 032 7402 217

viera.vienerova@nove-mesto.sk

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Zástupkyňa primátora

 032 7402 212

kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk

Alena Vaňková

Sekretariát primátora

032 7402 219

alena.vankova@nove-mesto.sk

Ing. Milan Bača

 Hlavný kontrolór

032 7402 215

milan.baca@nove-mesto.sk

Ing. Marián Ovšák

Náčelník Mestskej polície

032 771 5561

marian.ovsak@nove-mesto.sk

Ing. Dušan Današ

 Prednosta MsÚ

032 7402 222

dusan.danas@nove-mesto.sk

Jaroslava Durcová

Sekretariát prednostu MsÚ

032 7402 224

jaroslava.durcova@nove-mesto.sk

Peter Munka

Referát obrany, bezpečn...

032 7402 412

peter.munka@nove-mesto.sk

Pavol Moravec

 Správca počítač. siete

032 7402 417

pavol.moravec@nove-mesto.sk

Milan Dirnbach

Hospodár areálu AFC

032 771 2394

Ing. Miloslav Malík

Prednosta SÚS

032 7745 811

sus.nmnv@slovanet.sk

Ing. Dušan Macúch

Oddelenie výstavby a rozvoja

032 7402 322

Ing. Jozef Kováč

Referát územného plánovania

032 7402 318

jozef.kovac@nove-mesto.sk

Ľubomír Danáč

Referát výstavby

032 7402 318

lubomir.danac@nove-mesto.sk

Ing. Igor Ištok

Referát výstavby

032 7402 325
igor.istok@nove-mesto.sk

Jozef Juriga

Referát stavebného poriadku

032 7402 318

jozef.juriga@nove-mesto.sk

Ing. Miroslav Hikel

Referát verejného obstarávania

032 7402 305

miroslav.hikel@nove-mesto.sk

Vlasta Štefancová

Referát evidencie stavieb

032 7402 324

vlasta.stefancova@nove-mesto.sk

Ing. Zuzana Paučinová

Referát životného prostredia

032 7402 414

zuzana.paucinova@nove-mesto.sk

Alena Rudyová

Referát dopravy, miest. komunikácií

032 7402 415

alena.rudyova@nove-mesto.sk

Mgr. Katarína Pavlíčková

Referát pre spracov. rozvoj. projektov mesta

032 7402 116

katarina.pavlickova@nove-mesto.sk

Mgr. Tatiana Šusteková

Oddelenie práv. a správy majetku

032 7402 312

tatiana.sustekova@nove-mesto.sk

Ing. Judita Jakubeová

Referát správy majetku

032 7402 416

judita.jakubeova@nove-mesto.sk

Svetlana Kovačovicová

Alena Čechvalový
Svetoslav Šebek

Referát organizačný a hospodársky

032 7402 116

svetlana.kovacovicova@

nove-mesto.sk

Žaneta Heldesová

Referát evidencie obyvateľstva

032 7402 123

zaneta.heldesovaz@nove-mesto.sk

Barbora Sadloňová

Referát matriky

032 7745 507

matrika.nmnv@mail.t-com.sk

Mgr. Dušan Hevery

Oddelenie školstva...

032 7402 120

dusan.hevery@nove-mesto.sk

Ing. Lýdia Minarovičová

Referát rozpočtu a financovania

032 7402 119
lydia.minarovicova@nove-mesto.sk

Elena Pastieriková

Referát sociálny a kultúry

032 7402 124

elena.pastierikova@nove-mesto.sk

Bc. Rudolf Rzavský

Referát požiar. ochrany a BOZP

032 7402 118
rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Ing. Alžbeta Podhradská

Vedúca oddelenia fin. a informačnej sústavy

032 7402 225

alzbeta.podhradska@nove-mesto.sk

Ing. Miroslav Trúsik

Referát finančný a informačnej sústavy

032 7402 317

miroslav.trusik@nove-mesto.sk

Zuzana Kolečanská

 

032 7402 319

zuzana.kolecanska@nove-mesto.sk

Ing. Dagmar Lišková

Referát PAM, fakturácie, ZPOZ

032 7402 315

dagmar.liskova@nove-mesto.sk

Simona Lysáková

 Referát účtovníctva

032 7402 133

simona.lysakova@nove-mesto.sk

JUDr. Daniela Nemcová

Referát správy daní

032 7402 125

daniela.nemcova@nove-mesto.sk

Zdenka Hrehorová

Referát daní

 032 7402 122

zdenka.hrehorova@nove-mesto.sk

Oľga Holecová

Referát poplatkov za komunálne odpady

032 7402 413  
olga.holecova@nove-mesto.sk

Lívia Ondrejičková  

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

032 7402 121

livia.ondrejickova@nove-mesto.sk

 

Margaréta Konečná

Zariadenie opatrov. služby

032 771 5424

Anton Blanár

Útulok pre bezdomovcov

032 771 7364

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec