Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

O meste/Nezamestnanosť

 

Nezamestnanosť v regióne Nové Mesto nad Váhom

nezamestnanost

 

AKTUÁLNA NEZAMESTNANOSŤ

Február 2016

6,10 %*

* miera evidovanej nezamestnanosti za okres Nové Mesto nad Váhom

 

graf nezamestnanosti v novom meste nad vahom

Pre zväčšenie kliknite na graf!!!

 

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce - ILO vypočíta z počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu bezprostredne po predložení ponuky vhodného voľného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania a z počtu ekonomicky aktívnych osôb za predchádzajúci rok z výberového zisťovania pracovných síl.

 


PONUKA PRÁCE v regióne NMnV z ÚPSVaR: LINK

 

Ďalšie štatistiky nájdete na stránkach:

- Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny - LINK

- Štatistického úrad SR - LINK

- Eurostatu - LINK

 


Podrobný prehľad miery evidovanej nezamestnanosti podľa rokov a mesiacov (v %):

miera evidovanej nezamestnanosti v novom meste nad vahom

zdroj dát: www.upsvar.sk

mpsvr

upsvar

upsvarnm

Vysvetlivky: Jednotlivé údaje sú farebne rozlíšené podľa veľkosti hodnoty. Čím zelenšia tým je hodnota menšia a čím je červenšia, tak tým je hodnota vyššia.

 

graf nezamestnanost graf nezamestnanost

Miera nezamestnanosti v regióne NMnV - ročné údaje (1997-2010)