Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

22.10.2018

footer
O meste/Šport

 

Box - Thaibox

 

Box Club Nové Mesto nad VáhomCerberos Gym Nové Mesto nad Váhom

Box-Club Považan Nové Mesto nad Váhom

Športová hala - Javorinská 19

M.R.Štefánika 26

915 01 Nové Mesto nad Váhom
 

Tel.: 0905 382 236

E-mail: box.nm@stonline.sk
Web:
www.boxeri-nm.sk

        www.cerberosgym.jake.sk

 

prezident klubu - JUDr. Slavomír Miček

viceprezident: Jozef Pekarovič

manažér a tréner: František Horňák

 

BOX-CLUB Nové Mesto nad Váhom bol založený  27.12.1994 (po rozpade TJ Považan). Klub sa zaoberá tréningom úpolových športov pre športové odvetvie sebaobrany, boxu, thai-boxu, kick-boxu (kondičného, amatérskeho i profi).

       

Klub každoročne usporadúva turnaje, majstrovstvá SR pre kadetov, juniorov, mužov i žieny, zúčastňuje sa na akciách v celej Európe s cieľom reprezentovať klub, mesto, ale aj celé Slovensko.

 

BOX-CLUB každoročne vychová niekoľko majstrov SR. Klub vychoval už niekoľko majstrov, ktorý sa dostali aj do reprezentácie Slovenska. Veľmi potešiteľné sú aj kolektívne úspechy, kedy celé družstvá dokázali získať tituly majstra SR i ČSFR.

 

Z vrcholných súťaží treba spomenúť i turnaje: Brandenburg CUP, Balaton CUP, Memoriál Jula Tormu, Grand Prix Ostravy, Grand Prix Ústi nad Labem i majstrovstvá Európysveta. Tu všade sa naši borci zúčastnili a viacerí priviezli aj medaile.


Tréningy sa konajú pondelok až piatok vždy od 16.00 do 18.00. Po dohode je však možnosť trénovať aj v inú hodinu a deň.

Na každý tréning je potrebné mať potrebnú výstroj: športový úbor, bandáže, chránič chrupu, rukavice cvičné, rukavice veľké.

 

Poslanie a ciele klubu

- venovať sa športovej činnosti v rámci športových a telovýchovných aktivít

- vytvárať optimálne materiálne i tréningové podmienky

- pozornosť zameriavať na výchovu mládeže, aktívnym a vhodným prístupom ich prilákať ku športu

- všetkých členov viesť k aktívnej účasti a zapojenia sa do športového procesu

 

Klub členom zabezpečuje:

- priestor na trénovanie v športovej hale, v posilňovni, na štadióne, na plavárni…

- podľa dohody špeciálnu výstroj pre box, thai-box, kick-box

- odborné vedenie tréningu kvalifikovanými trénermi pre box, thai-box, kick-box

- odbornú lekársku starostlivosť a regeneráciu síl (masáže, sauna…)


Úspechy: Prehľad úspechov 1973-2006


Fotografie: FOTOGALÉRIA


História Box-Clubu

1. etapa boxu v Novom Meste 1925 – 1935: „RTJ a AC Jánošík“

Zakladateľmi a zároveň sponzormi boli: Fridman, Bíro, Madžo, Birman, Dajč (obchod s drevom) a prepošt Pongrác. Na začiatku sa trénovalo na Hurbanovej ulici v židovskej telocvični (stará pekáreň, dnes tržnica). Neskôr sa začalo boxovať aj vo dvore hotela SLOVAN, na futbalovom ihrisku (dnes tu sídli OBAL), na ihrisku bývalého vojenského kúpaliska, v kine Považan a v Hurbanovom parku.

Medzi najlepších boxerov v tých časoch patrili: Anton Kuba, ktorý bol v tej dobe najlepším boxerom v ťažkej váhe. Ďalej to boli títo borci: Jozef Kuba, František Kuba, Duhár, Fridman ml., Kukučka a ďalší.

Väčšinou sa boxovali priateľské zápasy s družstvami z okolitých krajov, ale aj z Moravy. Ďalej treba spomenúť exhibičné stretnutia, ktoré sa boxovali po dedinách: Čachtice, Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové, Stará Turá, Beckov a Bošáca. Divácky záujem o box bol veľký, na stretnutia chodili celé rodiny aj s deťmi. Na box sa hlásili hlavne chudobní, ktorí si tak zabezpečovali teplo počas zimných mesiacov a hlavne stravu a peniaze. Tí najlepší odchádzali do väčších miest, aby sa dobre zamestnali.

Väčšina novomestských obchodníkov a sponzorov, ktorý sa starali o boxerov až do 2. svetovej vojny a jej ukončenia boli Židia, ktorým patrí vďaka za to, čo urobili pre prvú etapu Boxu v Novom Meste nad Váhom.

 

2. etapa boxu v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1951 – 1962

Hlavným iniciátorom znovuobnovenia boxu v Novom Meste nad Váhom bol Milan Apa, ktorý okolo seba zoskupil týchto ľudí: JUDr. Hrušovský (predseda), A. Dragún, Skovajsa, Strechaj, Uhlík, Miklánek, Pokopec, Dr. Sagar, Černák, Valko a ďalší.

S tréningami sa začalo v telocvični kláštora, gymnázia a v závode Techna. Trénermi v tomto čase boli: M.Apa, J. Pavelka, Bugár, Havelka, F. Švarko.

Postupne do Nového Mesta boli povolaní alebo sa presťahovali skúsení boxeri: M. Gajdoš, J. Beleš (neskôr majstri športu), Š. Petráš, L. Stehlík, G. Vavrinčík, J. Šušla, J. Szamuel, J. Moravčík, J. Bobrík, J. Vičan, J. Vrba, A. Šuri, M. Šuri, J. Hlatký, M. Budaj, Rogovský, Kovarský.

Nové Mesto v 50. rokoch reprezentovali títo novomestskí rodáci: bratia Oto, Karol, Milan Pokopec, M. Jarábek, J. Rehák, A. Herák, J. Šustek, A. Roháček, J. Kubán, I. Zavarský, J .Doboš, F. Hradil, R. Mikeš, R. Chmapa, Tiller, Budaj, Onderjička...

Toto obdobie možno nazvať zlaté obdobie novomestského boxu. Úspechy dosiahnuté v tomto období sú toho svedkom:

F. Švarko - bronz na ME v Oslo 1949, 10x majster SR, 1x majster ČSR

L. Papp - trojnásobný olympijský víťaz

M. Gajdoš - majster športu, 10 x majster SR, 3 x majster ČSR

J. Beleš - majster športu, 5x majster SR, 4x majster ČSR

L. Stehlík – 7x majster SR a 4 x finalista M-ČSR

M. Jarábek - majster ČSR (jnr.), zlato z Berlína 1960

A. Rogovský - zlatá medaila A-VZ Bulharsko 1958

J. Šustek - majster SR (jnr.), I. liga Slovan Bratislava

B. Šúri – 2 x majster SR i ČSR

M. Apa – zlatá medaila z M-ČSA letectva

 

Druhá boxerská generácia poriadala zápasy v kine Považan, v hoteli Slovan, v závode VÚMA, ďalej v letnom ringu na vojenskom kúpalisku, futbalovom štadióne na dvore hotela Slovan a na ihrisku Gymnázia. Box v Novom Meste nad Váhom v týchto rokoch patril spolu s futbalom k športu č. 1. Na zápasoch nechýbali ani manželky pästiarov, ktoré boli hrdé na svojich manželov. V meste sa v tejto dobe zišla najlepšia partia boxerov na Slovensku, ako aj boxeri na čele s JUDr. Ivanom Hrušovským.

 

3. etapa boxu v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1973 - 1984

Od istého času sa novomestskí organizátori boxu snažili svojim priaznivcom v meste prinavrátiť slávu tohto športu. Nádejných borcov sa ujala TJ Považan a patronát nad nimi prevzal závod STS.

Na podnet trénera Zdenka Lacku (trénoval vo vojenskom učilišti) a Jozefa Doboša (zamestnanec STS), bol po 10 rokoch obnovený boxersky oddiel v Novom Meste nad Váhom.

Trénovalo sa vo vojenskom učilišti, kde Lacko trénoval okrem vojakov aj Kolárika, Kubu a Vavrinčíka.

Neskôr sa tréningy presunuli do telocvične gymnázia, kde sa trénerom stal František Švarko. 1. mája 1973 sa v kultúrnom dome uskutočnilo 1. stretnutie. V týchto rokoch dostali pästiari prvé úspechy na Majstrovstvách SR a ČSSR.

Dorastenecké medaile získali: R. Kolárik (bronz a striebro) a Lenhard (bronz). V ďalších rokoch neobišli novomestskí pästiari naprázdno na žiadnych Majstrovstvách SSR aj ČSSR.

 

4. etapa boxu v Novom Meste nad Váhom v rokoch 1985 - 1994

V týchto rokoch začal výrazný odchod trénerov a bývalých reprezentantov, Švarka a Gajdoša. Naopak potešili borci ako R. Kolárik, F. Horňák, M. Turek, J. Hruboň, M. Horňák, M. Bango či M. Strkáč, ktorí sa stali oporou TJ Považan STS. Na čelo výboru sa neskôr dostal mladý a ambiciózny František Hradil. Boxeri spoločne trénovali v telocvični II.ZŠ, neskôr sa zapojila aj IV.ZŠ, kde sa konali náborové besedy do boxerského klubu.

1988 - 1. miesto v II. SDL so 190 bodmi

1989 - 1. miesto v I. SDL so 156 bodmi

17.12.1989 – Považan STS NM - majster Československa

1990 - 4. miesto v I. SDL so 75 bodmi

1992 - SD I. SDL - Majster SR 1992

27.12.1994 – založený BOX-CLUB Považan (dovtedy BC Považan)
Zdroj: Informácie sú použité z Kroniky boxu!


História Klubu thajského boxu Cerberos Gym

Klub vznikol v máji 2000. Za vznikom klubu stál Rastislav Fraňo, ktorý sa začal venovať thajskému boxu v roku 1998 v Dubnici nad Váhom. Tu začal zbierať prvé skúsenosti a kontakty na ľudí, ktorí by mu pomohli. Neskôr sa rozhodol odísť z Dubnice do Nového Mesta nad Váhom a vtedy práve vznikol klub Cerberos Gym.

 

Začiatky boli ťažké, veľmi mu však pomohol BOX-Club Považan a tréner František Horňák a predseda klubu JUDr. Slavomír Miček.

 

Prvé tréningy sa konali na ZSPŠ, kde sa trénovalo 2x do týždňa. Výstroj a výbavu na trénovanie zabezpečila firma Komín Systém, s.r.o. Firma tiež sponzorovala členov klubu aj na prvých turnajoch. Neskôr sa tréningy presunuli do športovej haly, kde sa trénuje až dodnes. Tréningy sa v súčasnosti konajú 3x do týždňa, ale je možnosť 5x aj viac, po dohode s trénerom.

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec