Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

18.10.2012

footer

O meste/Šport

 

História športu

 

MTelovýchovná Jednota (TJ) vznikla v roku 1919, kedy bol založený SOKOL. TJ Považan mala napríklad v roku 1984 okolo 1600 členov a riadil ju výbor a niekoľko profesionálnych pracovníkov. 16 výborov riadilo športové oddiely, 92 trénerov a cvičiteľov sa staralo o výchovu a prípravu mládeže, ako aj o vedenie ostatných občanov k rozvoju rekreačnej alebo výkonnej telesnej výchovy a športu.

V TJ v roku 1993 nastala vážna situácia pre nedostatok peňazí - hrozba zániku TJ Považan. Pokúsilo sa ju zachrániť MsZ, ktoré vyčlenilo finančnú výpomoc pre TJ. To avšak nestačilo na pokrytie všetkých nákladov. TJ zanikla po zlej ekonomickej situácii v roku 1993. Majetok bol prevedený na jednotlivé oddiely a štátny majetok prešiel do vlastníctva mesta.

V roku 1994 nastala transformácia TJ Považan na dva samostatné oddiely - futbalový oddiel a oddiel ľahkej atletiky. Registruje sa pod názvom Atleticko-futbalový klub - AFC. Vznikol taktiež aj volejbalový klub (VK).

 

Predseda TJ Považan - František Říha

Podpredseda TJ a predseda PVK - Peter Striženec

Podpredseda TJ – PhDr. Rudolf Huna

Tajomník TJ – Igor Križan

 

Atletika – mala 190 členov, sídlom bol futbalový štadión a športová hala. Činnosť tohto oddielu bola zameraná na rekreačnú atletiku, ako sú rôzne zdravotné cezpoľné behy.

 

Box – mal 31 členov, sídlom bola športová hala. Činnosť bola zameraná na dorast a postupne aj na mužov. Dorast súťažil v II.SNLD.

 

Futbal – mal 230 členov so sídlom na futbalovom štadióne. Činnosť sa sústreďovala na rekreačný futbal na báze turnajov. Výkonnostný šport je zameraný na žiakov, dorast a mužov.

 

Hádzaná – mala 57 členov so sídlom v športovej hale. Práca prebiehala iba so žiačkami, dorastenkami a ženami.

 

Horolezectvo - malo 31 členov a sídlo v bývalom závode VÚMA. Činnosť bola zameraná na výcvik ťažkých vysokohorských priechodov. Výkonnostná činnosť: skalolezectvo a vysokohorské bralá. Zameranie na dorast a dospelých.

 

Kolky – tento oddiel mal 53 členov a sídlo v kolkárni vo VÚMA. Sústreďoval sa na dorast, ženy a hlavne na mužov.

 

Lyžovanie – malo 153 členov so sídlom v športovej hale. Ťažiskom práce bol základný výcvik v lyžovaní, rekreačné zjazdové a bežecké disciplíny, výkonnostné behy. Medzi dôležité úlohy patrilo aj vybudovanie vlekov na Javorine.

 

Nohejbal – mal 46 členov a sídlo v športovej hale. Práca bola zameraná na rekreačné hranie. Muži však hrali v I. SNL.

 

Ľadový hokej – mal 80 členov. Činnosť sa zameriavala na výcvik ľadového hokeja pre všetky vekové kategórie.

 

Stolný tenis – mal 30 členov a sídlo v IV.ZŠ na ul. Odborárska. Činnosť smerovala na rekreačné súťaženie a turnaje.

 

Šach – mal 26 členov a so sídlom na štadióne. Práca bola zameraná na výuku šachovej hry.

 

Tenis – mal 81 členov a sídlo na ihriskách vo VÚMA. Činnosť sa sústreďovala na výučbu tenisu. Členovia súťažili na okresných aj krajských majstrovstvách.

 

Turistika – mala 190 členov a sídlo v športovej hale a v prírode. Práca bola zameraná na zakladanie turistických oddielov mládeže. Výkonnostná turistika sa sústreďovala na dlhé pochody deň-noc.

 

Vzpieranie – malo 33 členov so sídlom v športovej hale. Rekreačné zameranie bolo na kulturistiku a vzpieranie. Výkonnostne sa sústreďoval na dorast a mužov.

 

Volejbal – mal 194 členov a sídlo v športovej hale. Svoju činnosť zameriaval oddiel na organizovanie rekreačného volejbalu v telocvičniach. Bola zameraná na žiakov, dorast, ženy a mužov. Patril medzi najväčšie oddiely TJ Považan.

 

ZRTV – (Základná a rekreačná telesná výchova) sídlo v IV.ZŠ a telocvične stredných škôl. Práca sa sústreďovala na zdravotné kondičné cvičenie, pohybové prvky, cvičenie na náradí a s náradím.

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec