Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk
footer

     Posledná aktualizácia

22.10.2012

footer

O meste/Šport

 

Kolky

 

Po skončení kolkov vo VÚMA, sa novomestskí kolkári presťahovali do kolkárne Jána Zorničku. Tu pôsobili dva ročníky a neskôr sa presťahovali mimo Nového Mesta nad Váhom, na Starú Turú a do Trenčína. Medzitým vybudoval v našom meste kolkáreň aj Milan Koman. Tu naši kolkári hrali až do roku 2009 Krajskú ligu. Kolkárom DKK Nové Mesto nad Váhom sa podarilo postúpiť do II. ligy západ, kde je podmienka štvordráhová kolkáreň. V súčasnosti sa opäť hráva u Zorničku na štvordráhovej kolkárni.

 

V roku 2006 vznikol aj ďalší klub - ZKK. Za tri roky sa podarilo z krajskej ligy prebojovať do II. ligy západ A teamu, aj B teamu. V ročníku 2009/2010 hrajú tri novomestské kluby II. ligu západ v kolkárni u Zorničku.

Informácie poskytol Roman Školár, ZKK, Nové Mesto nad Váhom


Súťaže

1. KOLKÁRSKA LIGA - muži "ZÁPAD"
MKK Stará Turá Nové Mesto nad Váhom

2. KOLKÁRSKA LIGA - muži "ZÁPAD"
ZKK Zornička Dubnica Nové Mesto nad Váhom

DORASTENECKÁ LIGA - Západ
MKK Stará Turá Nové Mesto nad Váhom


Fotografie: FOTOGALÉRIA


História

Kolkársky šport má v Novom Meste nad Váhom bohaté tradície. Jeho začiatky siahajú ešte do obdobia spred 2. svetovej vojny, kedy sa kolky hrávali v jednodráhových kolkárňach s ručným stavaním kolkov. V tomto čase boli u nás štyri. Prvú dvojdráhovú kolkáreň v Novom Meste vybudovali v rokoch 1953-1955 nadšenci kolkov, členovia vtedajšej TJ Spartak vo VUMA. Kolkáreň mala vtedy dráhy s asfaltovým povrchom a stavanie kolkov bolo ešte stále ručné. V roku 1976 dostala kolkáreň moderné automatické stavače kolkov. Tomu sa potešili najmä ľudia z kolkárskeho oddielu, ktorý mal vtedy 39 členov, prevažne mužov. 17 z nich vytvorili družstvá a aktívne sa zapojili do krajskej súťaže a národnej ligy. Tá sa však hrá štvordráhových kolkárňach, ktoré boli pre novomestských kolkárov len snom.

 

Vďaka podnikom VÚMA, Vzduchotechnika a Strojstav sa podarilo v našom meste zriadiť kolkárske dráhy s automatickými stavačmi kolkov. V roku 1953 začala výstavba dvojdráhy a v roku 1976 sa zabudoval automatický stavač kolkov.

 

Po skončení kolkov vo VÚMA, sa novomestskí kolkári presťahovali do kolkárne Jána Zorničku. Tu pôsobili dva ročníky a neskôr sa presťahovali mimo Nového Mesta nad Váhom, na Starú Turú a do Trenčína. Medzitým vybudoval v našom meste kolkáreň aj Milan Koman. Tu naši kolkári hrali až do roku 2009 Krajskú ligu. Kolkárom DKK Nové Mesto nad Váhom sa podarilo postúpiť do II. ligy západ, kde je podmienka štvordráhová kolkáreň. V súčasnosti sa opäť hráva u Zorničku na štvordráhovej kolkárni.

 

V roku 2006 vznikol aj ďalší klub - ZKK. Za tri roky sa podarilo z krajskej ligy prebojovať do II. ligy západ A teamu, aj B teamu. V ročníku 2009/2010 hrajú tri novomestské kluby II. ligu západ v kolkárni u Zorničku.

Zdroj: DUHÁR, Jozef. Minulosť-prítomnosť-budúcnosť kolkárov. In Novomestský spravodajca, 1990, č. 2, s. 15-16

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec