Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

5.2.2017

footer

O meste/Kultúra

 

Novomestský spravodajca


novomestsky spravodajca

novomestsky spravodajca titulka


Mesačník NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA (NMS) vydáva mesto Nové Mesto nad Váhom. V roku 2012 vychádza jeho 33. ročník. NMS je vydávaný vo formáte A5 s 24 stranami a so 4-stranovou programovou prílohou, čierno biela tlač (okrem farebného obalu). Informuje o akciách, udalostiach, výstavbe, kultúre, športe,... Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne články o významných osobnostiach a histórii.

Redakčná rada: (10/2012) Ing. Viera Vienerová, akad. mal. Ján Mikuška, PhDr. Eva Berková, PhDr. Kvetoslava Hejbalová, Mgr. Michaela Kurišová, Milan Hurtík, PhDr. Ivan Machala, Mgr. Martin Šimovec, Ing. Jozef Varta

Redakcia:
PhDr. Eva Grznárová - šéfredaktorka

Mgr. Jozef Šišovský - výtvarník a fotograf


Kontakty:

Novomestský spravodajca

MsKS, Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: 032 771 0640
fax: 032 771 2770
e-mail: redakcia@msks.sk

web: www.msks.sk

Tlač a úprava: Tising spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom

Náklad: 1200 ks

Cena: 0,50 €

ISSN 1338-8223

Evidované na Ministerstve kultúry SR pod EV 3966/10

 

Archív Novomestského spravodajcu
    2017 2016
    Január 2017 pdf Január 2016 pdf
    Február 2017 pdf Február 2016 pdf
      Marec 2016 pdf
      Apríl 2016 pdf
      Máj 2016 pdf
      Jún 2016 pdf
      Júl-august 2016 pdf
      September 2016 pdf
      Október 2016 pdf
      November 2016 pdf
      December 2016 pdf
 
2015 2014 2013 2012
Január 2015 pdf Január 2014 pdf Január 2013 pdf Január 2012 pdf
Február 2015 pdf Február 2014 pdf Február 2013 pdf Február 2012 pdf
Marec 2015 pdf Marec 2014 pdf Marec 2013 pdf Marec 2012 pdf
Apríl 2015 pdf Apríl 2014 pdf Apríl 2013 pdf Apríl 2012 pdf
Máj 2015 pdf Máj 2014 pdf Máj 2013 pdf Máj 2012 pdf
Jún 2015 pdf Jún 2014 pdf Jún 2013 pdf Jún 2012 pdf
Júl-august 2015 pdf Júl-august 2014 pdf Júl 2013 pdf Júl - August 2012 pdf
September 2015 pdf September 2014 pdf August 2013 pdf September 2012 pdf
Október 2015 pdf Október 2014 pdf September 2013 pdf Október 2012 pdf
November 2015 pdf November 2014 pdf Október 2013 pdf November 2012 pdf
December 2015 pdf December 2014 pdf November 2013 pdf December 2012 pdf
    December 2013 pdf  
 
2011 2010 2009 1999
Január 2011 pdf Január 2010 pdf Január 2009 pdf Január 1999 pdf
Február 2011 pdf Február 2010 pdf - Február 1999 pdf
Marec 2011 pdf Marec 2010 pdf Marec 2009 pdf Marec 1999 pdf
Apríl 2011 pdf Apríl 2010 pdf - Apríl 1999 pdf
Máj 2011 pdf Máj 2010 pdf Máj 2009 pdf Máj 1999 pdf
Jún 2011 pdf Jún 2010 pdf Jún 2009 pdf Jún 1999 pdf
Júl - August 2011 pdf Júl - August 2010 pdf Júl - August 2009 pdf Júl 1999 pdf
September 2011 pdf September 2010 pdf September 2009 pdf August 1999 pdf
Október 2011 pdf Október 2010 pdf Október 2009 pdf September 1999 pdf
November 2011 pdf November 2010 pdf November 2009 pdf Október 1999 pdf
December 2011 pdf December 2010 pdf December 2009 pdf November 1999 pdf
      December 1999 pdf
 
1998 1990    
Január 1998 pdf      
Február 1998 pdf      
Marec 1998 pdf      
Apríl 1998 pdf Apríl 1990 pdf    
Máj 1998 pdf      
Jún 1998 pdf      
Júl 1998 pdf    
August 1998 pdf      
September 1998 pdf      
Október 1998 pdf    
November 1998 pdf      
December 1998 pdf      
 
       

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec