Vitajte na stránke o Novom Meste nad Váhom  www.nmnv.sk 1
header skolstvo 1
logo 1
1
header
navigation

     Štatistiky

Rank SK

Google PageRank

footer

     Posledná aktualizácia

31.8.2014

footer

O meste/Školstvo

 

Centrum voľného času

 

centrum volneho casu nove mesto nad vahom

PhDr. Jana Heveryová

Štúrova 590/31

Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/771 2420

E-maill: cvc@cvcnovemesto.sk

Web: www.cvcnovemesto.sk


 

V meste sa nachádza Centrum voľného času, ktoré sa po mnohých rokoch presťahovalo z budovy 5.ZŠ do budovy bývalej 1.ZŠ. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vo voľnom čase po skončení vyučovania. CVČ zabezpečuje taktiež školské vedomostné, umelecké a športové súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. V školskom roku 2007/2008 navštevovalo CVČ 602 žiakov v 27 záujmových útvaroch. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú tri interné pedagogické zamestnankyne a externí vedúci záujmových útvarov.

 

V školskom roku 2014/2015 sa otvárajú tieto krúžky:

· spoločenský tanec 

· bábkoherecký 

· brušné tance                      

· moderný tanec

o  hip-hop mladší

o  hip-hop starší                                 

· výtvarný ZŠ                      

· výtvarný MŠ                    

· angličtina pre najmenších ( 4 – 8 ročné deti )         

· babinec - klub dievčat

· plavecký                                      

· judo                                     

· karate                                                          

· pohybové hry pre MŠ          

· basketbal                           

· volejbal - chlapci                

· volejbal - dievčatá          

· futbal – chlapci               

· futbal – dievčatá           

· stolný tenis                                               

· internetový klub             

· leteckí modelári              

· automodelári                  

· rybársky                            

· turistický                          

· vzpieračský – zdravá chrbtica        

· gitarový krúžok                

· atletický                              

· digitálna fotografia

· videotvorba

· thajský box

· box

· florbal

· svetobežník

· tvorivé dielne

· športové hry pre najmenších

· detské automobilové orientačné súťaže - rodičia jazdite opatrne (krúžok pre rodičov  s deťmi)

 

 

 Free Templates by Zymic.com - správca stránky: Daniel Kopunec